Den Lilla Teaterns personal
Den Lilla Teaterns personal:
Maud Nyberg, Per Löfblad, Margaretha Löfblad, Ronald Brandel,Bo Egrelius, P-A Strand.

Den Lilla Teatern är Uppsalas centrum för barnteater med de egna grupperna Panikteatern och Teater Spektaklet, samt gästspel från några av Sveriges bästa barnteatergrupper. Teatern är ett väl känt begrepp bland skolor, daghem och föräldrar, och har ett välfyllt program att erbjuda. Teatern nyttjas som Panikteaterns och Teater Spektaklets hemmascen. Här repeterar och spelar grupperna en stor del av sin repertoar. Under helger ges gästspel i den s k Barnteaterserien(se länken "Program"). Teatern utnyttjas även flitigt av övriga fria grupper i Uppsala, studentnationer, amatšrteatergrupper, m fl. Vill Du hyra teatern så kan Du få mer information under länken "Scenen"
Den Lilla Teatern har ett lokalbidrag från Uppsala kommun. I övrigt sköts verksamheten ideellt av ovan synliga medlemmar ur de professionella grupperna Panikteatern och Teater Spektaklet.
Länk till Panikteatern. — Länk till Teater Spektaklet