Den Lilla Teatern består av 1 scen med salong, foaje,2 kontor(för Panikteatern och Teater Spektaklet),kök, verkstad, källar- och förrådsutrymme. Två toaletter finns i anslutning till foajé. Lokalen är handikappanpassad sedan sommaren 2009.
Salongen rymmer max 100 personer(begränsat ur brandsynpunkt). Stolarna är kopplade (men löstagbara) och står i en för lokalen maximalt lutad gradin. För exempelvis barnteater finns även ett flertal kuddar att tillgå. Salongsbelysningen är på ett enkelt sätt reglerbar vid publikgradinen.

Scenen inklusive salongen-se även scenskiss & fotografi av scenen-är en svart box med relativt låg takhöjd (2,7 m. som lägst) I taket finns ett tiotal fast monterade ljusrår med ett 30-tal dubbla en-fasuttag placerade utefter. Dessa pluggas bakom scen antingen fast i ett 10-tal enfas 10 amp.uttag, eller i egen medhavd utrustning. För dimmerpack finns tilgång till 1 st 64 amp(platt el. rund CEE handske), samt 3 CEE 16 amp(ur spindel, typ AVAB), samt 1 st CEE 16 amp. handske.
Den Lilla Teatern är möjlig att förhyra. Lokalen hyrs ut på halvdag eller längre. Priset för halvdaghyrning är för närvarande 2.000:- Pris för heldag:2.500:- I hyra ingår tillgång till scen och salong, foajé,verkstad(den del där el-utrustning är placerad), samt kök med toalett. Därutöver ingår ett s k grundljus(fresneller och profiler 500-650 w), 1 kraftbox, fast kablage, samt 1 ljusbord. Vi bistår naturligtvis också med instruktion och om så behövs installation av ljus.

Utrustning utöver grundljus kan ev. hyras separat. Ljudutrustning bistår vi ej med.

Vi kan tyvärr inte hjälpa till med marknadsföring eller biljettförsäljning av inhyrda evenemang. För bokning och vidare information om Den Lilla Teatern ring 018-13 15 56 och tala med lokalansvarig Ronald Brandel

Vår scen