DIGITAL VISNING 
UNDER MAJ MÅNAD gavs en kostnadsfri digital visning av Panikteaterns föreställning "Äntligen Tjarli!" för barn från 3-8 år. Samtliga förskolor och skolor inom Uppsala kommun hade möjlighet att klicka sig in på visningen under valfri tid. En ny möjlighet kan komma att ges i höst Visningslänk

Beroende på utvecklingen kan fler evenemang komma att digitaliseras men vi hoppas naturligtvis kunna öppna upp igen på teatern efter sommaren. Vi kommer att presentera höstens upplägg innan midsommar. Följ utvecklingen på våra programsidor samt på Facebook och Instagram. Du hittar också information på indexsidan och vår Coronainformation.

För Den Lilla Teaterns biljettsystem online ansvarar vår samarbetspartner

018-131556
Den Lilla Teatern  S:t Persgatan 22  753 29 Uppsala
post och -besöksadress

S:t Persgatan 22
753 29 UPPSALA

telefon och öppettider

018-13 15 56
2 tim innan föreställnings början på helg

sociala medier