Coronaviruset

Den Lilla Teatern följer utvecklingen noggrant och de rekommendationer och påbud som kommer via Folkhälsomyndigheten och regeringen. Vår teater har en maxgräns på 100 personer och påverkas följdaktligen av regeringens beslut om förbud mot sammankomster med mer än 50 personer.

Hösten på Den Lilla Teatern kommer att se annorlunda ut. Ändringar i spelschemat kan komma att ske löpande pga förändringar av rekommendationer från Regering, Folkhälsomyndighet och Uppsala kommun.
För närvarande gäller nedanstående.
För våra evenemang på vardagar gäller att vi enbart tar emot enstaka mindre eller medelstora grupper, klassvis eller liknande. Vi hänvisar privatpersoner till våra helgprogram. Barnteaterserien-våra föreställningar på helg-kommer att begränsas till en publik om 30 personer per evenemang.
Vi har i görligaste mån direkt lagt upp en extraföreställning. Publikbegränsningen syftar till att minska risken för smittspridning av Covid-19. Biljetter kommer att vara platsnumrerade och stolarna i salongen märkta med biljettbokarens namn. Vi placerar ut sällskapen med minst 1,5 meters lucka. Salongsdörrarna in till salongen kommer att vara öppna en halvtimme innan föreställnings början.
Biljettluckan kommer att vara stängd och all försäljning ske via vår biljettleverantör Kulturbiljetter. Ni som inte har möjlighet att boka och betala över internet kan skicka ett mail i god tid till: biljetter@denlillateatern.se.
Samtliga biljetter kan köpas med början 15 augusti. De första evenemangen släpps 1 augusti. Kulturnattens evenemang den 12 augusti(finskspråkig föreställning)kan bokas på biljettelefon 018-131556 från den 10 augusti. Fri entré(bokning nödvändig)Maximalt 30 personer per föreställning.

Vi har utökat våra städrutiner före, mellan och efter varje genomfört evenemang. Två toaletter finns alltid tillgängliga för vår publik. Det kommer att finnas handsprit att tillgå som vi gärna ser att ni använder.

Gällande föreställningar på vardagar tar vi endast emot enstaka grupper om högst 50 personer. Bokningar sker med fördel via mail och kan göras via denna sida:Föreställningar på vardagar Information och rekommendation från Uppsala kommun gällande programverksamhet i tider av smittspridning av Covid-19 hittar ni här:Länk

Publik och övriga som planerar att besöka Den Lilla Teatern och känner sjukdomssymtom skall som alltid stanna hemma och kontakta sjukvården vid behov. Om du känner dig orolig går det bra att boka om ditt besök till ett senare datum alternativt byta till ett presentkort som kan användas året ut.
Du måste höra av dig minst 24 timmar innan föreställnings början för byte av biljetter eller erhållande av presentkort. För frågor rörande biljettköp online ber vi dig vända dig direkt till Kulturbiljetter.


Denna sida uppdateras vartefter ny information som kan tänkas beröra Den Lilla Teatern ges från Folkhälsomyndighet, Regering och Uppsala Kommun.

För Den Lilla Teaterns biljettsystem online ansvarar vår samarbetspartner

018-131556
Den Lilla Teatern  S:t Persgatan 22  753 29 Uppsala
post och -besöksadress

S:t Persgatan 22
753 29 UPPSALA

telefon och öppettider

018-13 15 56
2 tim innan föreställnings början på helg

sociala medier