SCENBESKRIVNING
DEN LILLA TEATERN består av 1 scen med salong, foaje, kontor ,artistloge, kök, verkstad, källar- och förrådsutrymme. Två toaletter finns i anslutning till foajé.
Publikutrymmen är tillgänglighetsanpassade sedan 2009. Läs mer här

Salongen rymmer max 100 personer (begränsat ur brandsynpunkt). Stolarna är kopplade (men löstagbara) och står i en för lokalen maximalt lutad gradin. För exempelvis barnteater finns även ett flertal mattor och bänkar att tillgå. Salongsbelysningen är på ett enkelt sätt reglerbar vid publikgradinen.

Scenen inklusive salongen är en svart box med relativt låg takhöjd (2,7 m. som lägst).Se foto nedan och vårt Fotogalleri

I taket finns ett tiotal fast monterade ljusrår med ett 30-tal dubbla en-fasuttag placerade utefter. Dessa pluggas bakom scen antingen fast i ett 10-tal enfas 10 amp.uttag, eller i egen medhavd utrustning.
För dimmerpack finns tilgång till 1 st 64 amp CEE handske, samt 3 st CEE 16 amp(ur spindel, typ AVAB), samt 1 st CEE 16 amp. handske.

Den Lilla Teatern är möjlig att förhyra. Lokalen hyrs ut på halvdag eller längre. I hyra ingår tillgång till scen och salong, foajé,verkstad(den del där el-utrustning är placerad), samt kök med toalett. Därutöver ingår ett s k grundljus(fresneller och profiler 500-650 w), 1 dimmerpack, fast kablage, samt 1 ljusbord. Vi bistår naturligtvis också med instruktion och om så behövs installation av ljus.
Utrustning utöver grundljus kan ev. hyras separat. En modern digital ljudutrustning kan tillhandahållas vid behov.

Vi kan tyvärr inte hjälpa till med marknadsföring eller biljettförsäljning av inhyrda evenemang.

För bokning och vidare information om hyreskostnader för Den Lilla Teatern ring 018-13 15 56 och tala med lokalansvarig Maud Nyberg eller klicka på denna länk för mailkontakt


Salongen har en fast monterad publikgradin med maximal lutning i förhållande till takhöjd. Gradinen mäter 659 x 595 cm fördelade över 7 trappsteg(varje trappsteg är 17 cm högt och har en steglängd på 85 cm). Takhöjden från översta steget mäter 190 cm. På bilden är salongen förberedd för barnteater med mattor, bänkar, och stolar. Fler stolar finns att tillgå. Maximalt 100 personer i gradin.
Här kan Du ladda ned ett enkelblad i pdf med en kortare beskrivning av vår teater och hyresmöjligheter: länk

FOTO PÅ SCENGOLV FRÅN GRADIN

Placeholder image

Scenmått: Bredd: 787 cm(tv om pelare) Djup: 628 cm. Takhöjd:lägst 2,7 m( mått vid pelare). Scenutgång: bak till höger i bild

018-131556
Den Lilla Teatern  S:t Persgatan 22  753 29 Uppsala
post och -besöksadress

S:t Persgatan 22
753 29 UPPSALA

telefon och öppettider

018-13 15 56
2 tim innan föreställnings början på helg

sociala medier